آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-08-14

استخدام کارمند اداری خانم با ساعت کار ۸ الی ۱۶ با حقوق بالای ۱/۵ م

استخدام کارمند اداری خانم با ساعت کار ۸ الی ۱۶ با حقوق بالای ۱/۵ م

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی