آگهی استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

1398-05-01

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر با شرایط کاری و درآمد بسیار خوب برای افراد دارای تجربه کاری مناسب و آشنا به برنامه های کاربردی ادیت

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر با شرایط کاری و درآمد بسیار خوب برای افراد دارای تجربه کاری مناسب و آشنا به برنامه های کاربردی ادیت

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی