آگهی استخدام منشی خانم در گروه هیثا

استخدام منشی خانم در گروه هیثا

1397-08-15

استخدام منشی خانم در گروه هیثا با ساعت کار ۱۵ الی ۲۰/۳۰ و حقوق ۹۰۰،۰۰۰ هزار تومان

استخدام منشی خانم در گروه هیثا با ساعت کار ۱۵ الی ۲۰/۳۰ و حقوق ۹۰۰،۰۰۰ هزار تومان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی