آگهی استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر دولتی

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر دولتی

1398-05-01

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر دولتی به صورت تمام وقت با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر دولتی به صورت تمام وقت با حقوق ثابت به همراه بیمه

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی