آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-15

استخدام منشی خانم در زمینه مسکن با حقوق مناسب و بیمه ساعت کار 9 الی 21 با حقوق 1500م

استخدام منشی خانم در زمینه مسکن با حقوق مناسب و بیمه ساعت کار 9 الی 21 با حقوق 1500م

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی