آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1398-05-01

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ظاهری شیک و آراسته با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ظاهری شیک و آراسته با حقوق مکفی

اهواز نادری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی