آگهی استخدام منشی خانم در شرکت کارون

استخدام منشی خانم در شرکت کارون

1398-05-01

استخدام منشی خانم در شرکت کارون به صورت تمام وقت در محدوده شریعتی جنوبی

استخدام منشی خانم در شرکت کارون به صورت تمام وقت در محدوده شریعتی جنوبی

اهواز شریعتی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی