آگهی استخدام منشی خانم در یک سازمان مردم نهاد آموزشی

استخدام منشی خانم در یک سازمان مردم نهاد آموزشی

1398-05-01

استخدام منشی خانم در یک سازمان مردم نهاد آموزشی با روحیه همکاری تیمی به صورت تمام وقت

استخدام منشی خانم در یک سازمان مردم نهاد آموزشی با روحیه همکاری تیمی به صورت تمام وقت

شیراز ستاد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی