آگهی استخدام منشی خانم در کارواش

استخدام منشی خانم در کارواش

1398-05-01

استخدام منشی خانم در کارواش با ساعت کاری 8 الی 15 منظم و متعهد در محدوده قدوسی شرقی

استخدام منشی خانم در کارواش با ساعت کاری 8 الی 15 منظم و متعهد در محدوده قدوسی شرقی

شیراز قدوسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی