آگهی استخدام منشی خانم در دفتر ارائه خدمات مالی

استخدام منشی خانم در دفتر ارائه خدمات مالی

1398-05-01

استخدام منشی خانم در دفتر ارائه خدمات مالی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در دفتر ارائه خدمات مالی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

شیراز سیاحتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی