آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت مهندسی نفت و شیمی

استخدام کارمند خانم در شرکت مهندسی نفت و شیمی

1398-05-01

استخدام کارمند خانم در شرکت مهندسی نفت و شیمی با ظاهر مناسب و امروزی با حقوق مکفی محدوده معالی آباد

استخدام کارمند خانم در شرکت مهندسی نفت و شیمی با ظاهر مناسب و امروزی با حقوق مکفی محدوده معالی آباد

شیراز معالی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی