آگهی استخدام منشی خانم در دفتر شرکت اداری

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت اداری

1398-05-01

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت اداری با ساعت کار 8/30 الی 15 با حقوق 800.000 تومان

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت اداری با ساعت کار 8/30 الی 15 با حقوق 800.000 تومان

شیراز باهنر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی