آگهی استخدام متخصص پایگاه داده در موسسه مجاز

استخدام متخصص پایگاه داده در موسسه مجاز

1398-05-01

استخدام متخصص پایگاه داده در موسسه مجاز برای افراد دارای تجربه کاری بالا- آشنا به برنامه های کاربردی و دارای توانایی کار گروهی

استخدام متخصص پایگاه داده در موسسه مجاز برای افراد دارای تجربه کاری بالا- آشنا به برنامه های کاربردی و دارای توانایی کار گروهی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی