آگهی استخدام بازاریاب جهت شرکت ژی هات

استخدام بازاریاب جهت شرکت ژی هات

1398-05-01

استخدام بازاریاب فعال و پرانرژی جهت پخش مویرگی محصولات غذایی شرکت ژی هات با حقوق و مزایای مکفی.

استخدام بازاریاب فعال و پرانرژی جهت پخش مویرگی محصولات غذایی شرکت ژی هات با حقوق و مزایای مکفی.

تهران قرچک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی