آگهی استخدام فروشنده جهت فروشندگی تشک برند

استخدام فروشنده جهت فروشندگی تشک برند

1398-05-01

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا جهت فروشندگی تشک برند متقاضیان گرامی برای هماهنگی و انجام مصاحبه حضوری در اسرع وقت تماس بگیرید.

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا جهت فروشندگی تشک برند متقاضیان گرامی برای هماهنگی و انجام مصاحبه حضوری در اسرع وقت تماس بگیرید.

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی