آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت استاد کالا

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت استاد کالا

1398-05-01

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر بدون نیاز به حضور در محل کار. برای افراد آشنا به مدیریت محتوا و امور گرافیکی

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر بدون نیاز به حضور در محل کار. برای افراد آشنا به مدیریت محتوا و امور گرافیکی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی