آگهی استخدام راننده با خودروی پرشیا

استخدام راننده با خودروی پرشیا

1398-05-01

استخدام راننده منظم با خودروی پرشیا جهت همکاری در ارگان دولتی با درآمد بالا و مزایا

استخدام راننده منظم با خودروی پرشیا جهت همکاری در ارگان دولتی با درآمد بالا و مزایا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی