آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-05-01

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر حرفه ای خود. فقط افراد ماهر و دارای تجربه کاری مناسب در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر حرفه ای خود. فقط افراد ماهر و دارای تجربه کاری مناسب در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی