آگهی استخدام کارشناس کامپیوتر در موسسه مجاز

استخدام کارشناس کامپیوتر در موسسه مجاز

1398-04-31

استخدام کارشناس کامپیوتر در موسسه مجاز جهت تکمیل کادر خود . برای افراد با تجربه- آشنا به تمام امور رایانه ای و تبلیغات مجازی

استخدام کارشناس کامپیوتر در موسسه مجاز جهت تکمیل کادر خود . برای افراد با تجربه- آشنا به تمام امور رایانه ای و تبلیغات مجازی

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی