آگهی استخدام بازیگر در مجموعه هنری

استخدام بازیگر در مجموعه هنری

1398-04-31

استخدام بازیگر در مجموعه هنری جهت ساخت کلیپ های بازاریابی. موقعیتی مناسب برای افراد علاقمند و آشنا به کار

استخدام بازیگر در مجموعه هنری جهت ساخت کلیپ های بازاریابی. موقعیتی مناسب برای افراد علاقمند و آشنا به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی