آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت پیمانکاری

استخدام منشی خانم در یک شرکت پیمانکاری

1398-04-31

استخدام منشی خانم در یک شرکت پیمانکاری به صورت تمام وقت به همراه ضمانت با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در یک شرکت پیمانکاری به صورت تمام وقت به همراه ضمانت با حقوق توافقی

شیراز کلبه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی