آگهی استخدام کارمند در آژانس مسافرتی

استخدام کارمند در آژانس مسافرتی

1398-04-31

استخدام کارمند در آژانس مسافرتی با حقوق مکفی به همراه بیمه محدوده میرداماد

استخدام کارمند در آژانس مسافرتی با حقوق مکفی به همراه بیمه محدوده میرداماد

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی