آگهی استخدام منشی در آرایشگاه زنانه

استخدام منشی در آرایشگاه زنانه

1398-04-31

استخدام منشی در آرایشگاه زنانه به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته منظم و متعهد با حقوق مکفی

استخدام منشی در آرایشگاه زنانه به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته منظم و متعهد با حقوق مکفی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی