آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی

1398-04-31

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده ولنجک

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده ولنجک

تهران ولنجک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی