آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1398-04-31

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و شیک محدوده دولت آباد

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و شیک محدوده دولت آباد

تهران دولت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی