آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تالار

استخدام منشی خانم در دفتر تالار

1398-04-31

استخدام منشی خانم در دفتر تالار به صورت تمام وقت به همراه زمان استراحت محدوده آذربایجان

استخدام منشی خانم در دفتر تالار به صورت تمام وقت به همراه زمان استراحت محدوده آذربایجان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی