آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-04-31

استخدام یک نفر موتورسوار جهت کار در کافه با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر موتورسوار جهت کار در کافه با درآمدی رضایت بخش

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی