آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت حمل و نقل بین المللی

استخدام حسابدار خانم در شرکت حمل و نقل بین المللی

1398-04-30

استخدام حسابدار خانم در شرکت حمل و نقل بین المللی با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی

استخدام حسابدار خانم در شرکت حمل و نقل بین المللی با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی

مشهد احمد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی