آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-04-30

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز برای افراد آشنا به امور تبلیغات مجازی و برنامه های گرافیکی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز برای افراد آشنا به امور تبلیغات مجازی و برنامه های گرافیکی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی