آگهی استخدام منشی خانم در شرکت دکوراسیون داخلی

استخدام منشی خانم در شرکت دکوراسیون داخلی

1398-04-30

استخدام منشی خانم در شرکت دکوراسیون داخلی با حقوق مکفی محدوده چهار راه حجاب

استخدام منشی خانم در شرکت دکوراسیون داخلی با حقوق مکفی محدوده چهار راه حجاب

مشهد قاسم آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی