آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات پزشکی

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات پزشکی

1398-04-30

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات پزشکی به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات پزشکی به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی