آگهی استخدام تعدادی کارمند خانم در کارگاه تولیدی

استخدام تعدادی کارمند خانم در کارگاه تولیدی

1398-04-30

استخدام تعدادی کارمند خانم در کارگاه تولیدی به همراه سرویس رفت و آمد محدوده کمالشهر و سیف آباد

استخدام تعدادی کارمند خانم در کارگاه تولیدی به همراه سرویس رفت و آمد محدوده کمالشهر و سیف آباد

کرج کمالشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی