آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر پیمانکاری

استخدام منشی در شرکت معتبر پیمانکاری

1398-04-30

استخدام منشی در شرکت معتبر پیمانکاری با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی در محدوده شهرک گلستان

استخدام منشی در شرکت معتبر پیمانکاری با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی در محدوده شهرک گلستان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی