آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-04-30

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با محیط کاری مناسب برای افراد ماهر - آشنا به برنامه های تخصصی و دارای تجربه کاری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با محیط کاری مناسب برای افراد ماهر - آشنا به برنامه های تخصصی و دارای تجربه کاری

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی