آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر

1398-04-30

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با ظاهری آراسته به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با ظاهری آراسته به همراه بیمه

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی