آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1398-04-30

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی برای تکمیل مجموعه خود. شرایط کاری مناسب برای افراد خلاق و آشنا به امور شبکه های اجتماعی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی برای تکمیل مجموعه خود. شرایط کاری مناسب برای افراد خلاق و آشنا به امور شبکه های اجتماعی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی