آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر پیشخوان

استخدام کارمند خانم در دفتر پیشخوان

1398-04-30

استخدام کارمند خانم در دفتر پیشخوان با ساعت کار 9 الی 18 با حقوق مکفی محدوده اتوبان رسالت بین دردشت و باقری

استخدام کارمند خانم در دفتر پیشخوان با ساعت کار 9 الی 18 با حقوق مکفی محدوده اتوبان رسالت بین دردشت و باقری

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی