آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت خصوصی

1398-04-30

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و شیک با حقوق عالی

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و شیک با حقوق عالی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی