آگهی استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت خصوصی

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت خصوصی

1398-04-30

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده ظفر

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده ظفر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی