آگهی استخدام منشی خانم در شرکت عمرانی

استخدام منشی خانم در شرکت عمرانی

1398-04-30

استخدام منشی خانم در شرکت عمرانی خوش برخورد و منظم با حقوق مکفی محدوده عباس آباد

استخدام منشی خانم در شرکت عمرانی خوش برخورد و منظم با حقوق مکفی محدوده عباس آباد

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی