آگهی استخدام کارمند در دفتر پیشخوان دولت

استخدام کارمند در دفتر پیشخوان دولت

1398-04-30

استخدام کارمند در دفتر پیشخوان دولت با حقوق وزارت کار به همراه بیمه محدوده پاسداران

استخدام کارمند در دفتر پیشخوان دولت با حقوق وزارت کار به همراه بیمه محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی