آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر

1398-04-30

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر با ساعت کار 9 الی 18 با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر با ساعت کار 9 الی 18 با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی