آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-04-30

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد فعال و آشنا به امور فضای مجازی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد فعال و آشنا به امور فضای مجازی

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی