آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

1398-04-30

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس با زنگ خور خوب

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی