آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-04-30

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر برای رشد مجموعه خود. برای افراد آشنا به برنامه های گرافیکی و کاربردی رایانه

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر برای رشد مجموعه خود. برای افراد آشنا به برنامه های گرافیکی و کاربردی رایانه

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی