آگهی استخدام کارمند آی تی در مغازه چاپ

استخدام کارمند آی تی در مغازه چاپ

1398-04-30

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با شرایط کاری و درآمد مناسب برای فعالیت تمام وقت.فقط افراد آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با شرایط کاری و درآمد مناسب برای فعالیت تمام وقت.فقط افراد آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی