آگهی استخدام راننده با وانت پراید

استخدام راننده با وانت پراید

1398-04-30

استخدام تعدادی راننده با وانت پراید جهت توزیع مواد غذایی در فروشگاههای زنجیره ای با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با وانت پراید جهت توزیع مواد غذایی در فروشگاههای زنجیره ای با درآمد بالا

کرج ساسانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی