آگهی استخدام راننده با وانت پیکان و نیسان

استخدام راننده با وانت پیکان و نیسان

1398-04-30

استخدام تعدادی راننده با نیسان و وانت پیکان جهت کار در باربری با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده با نیسان و وانت پیکان جهت کار در باربری با درآمدی رضایت بخش

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی