آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت فعال

استخدام حسابدار خانم در شرکت فعال

1398-04-29

استخدام حسابدار خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب و شیک با حقوق وزارت کار ترجیحا ساکن مناطق ۱۸ و ۱۷

استخدام حسابدار خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب و شیک با حقوق وزارت کار ترجیحا ساکن مناطق ۱۸ و ۱۷

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی