آگهی استخدام تعدادی کارمند خانم در دفتر بیمه

استخدام تعدادی کارمند خانم در دفتر بیمه

1398-04-29

استخدام تعدادی کارمند خانم در دفتر بیمه با حقوق 1/800 م در محدوده امام حسین

استخدام تعدادی کارمند خانم در دفتر بیمه با حقوق 1/800 م در محدوده امام حسین

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی